Hakkında

Türk Psikoloji Yazıları hakkında künye bilgilerine erişebilirsiniz.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 57 saniye okuma süresine sahiptir.

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI
Turkish Psychological Articles

Yayın Türü:
Yaygın

ISSN:
1301-9961

Sahibi:
Türk Psikologlar Derneği adına Cemşafak Çukur

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Cemşafak Çukur

 

Türk Psikoloji Yazıları (TPY) dergisi, derleme, kuramsal içerikli veya görgül araştırma makalelerine yer vermektedir. Disiplinler arası bir yaklaşım ile, diğer bilim ve çalışma alanlarından (sosyoloji, antropoloji, eğitim, sosyal hizmet, geriatri, psikiyatri vb.) psikoloji ile ilişkilendirilmiş bilimsel çalışmalar da TPY dergisinin kapsamı dahilindedir. TPY'ye gönderilen yazılar, niceliksel, niteliksel veya her iki yöntemi birlikte kullanan çalışmalar olabilir.

Tarandığı Endeksler:

  • PsycINFO
  • Psychological Abstracts
  • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>