Hakkında

Türk Psikoloji Dergisi (TPD), Türk Psikologlar Derneğinin resmi süreli yayınıdır. Uluslararası hakemli dergi olan TPD, yılda iki kere yayımlanmaktadır.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 58 saniye okuma süresine sahiptir.

TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ
Turkish Journal of Psychology

Yayın Türü:
Yaygın

ISSN:
1300-4433

Sahibi:
Türk Psikologlar Derneği adına Cemşafak Çukur

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Cemşafak Çukur

 

Türk Psikoloji Dergisi'nde (TPD) görgül araştırma makalelerine yer verilmektedir. Tüm yazılar Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından yayınlanan "Publication Manual of American Psychological Association, Sixth Edition (2010)" adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Türkçe yazım kurallarıyla ilgili yeni bir bilgi sizlere ulaştırılıncaya kadar dergimizin son sayısındaki yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

Tarandığı Endeksler:

  • SSCI
  • PsycLIT
  • PsycINFO
  • Psychological Abstracts

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>