Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimi

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimi

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 15 saniye okuma süresine sahiptir.

 Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimi

 

Eğitimci: Klinik Psk. Cihat Çelik (Arş. Gör.)

Kurs İçeriği: 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracı olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin en güncel versiyonundaki değişiklikler, uygulama yönergeleri, puanlama ve raporlama ile klinikte kullanım alanları temelinde aşağıdaki alt başlıklar:

 

1. WÇZÖ-IV Testinin Tanıtımı

- WÇZÖ-IV’ün kuramsal alt yapısının tanıtılması
- WÇZÖ-IV Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı 
- WÇZÖ-R ile WÇZÖ-IV arasındaki farklar ve yenilikler hakkında bilgilendirme 

- WÇZÖ-IV’ün dönüştürülmüş ya da indeks puanlarının tanıtımı


2. WÇZÖ-IV Uygulama Becerileri

- Zeka ölçeğinin alt testlerinin uygulanma becerisinin kazandırılmasına yönelik gereklilikler ve pratik uygulamalarla bunların pekiştirilmesi

 

3. WÇZÖ-IV Puanlarının Yorumlanması ve Raporlandırılması
- Elde edilen puanların hesaplanması ve bunların yorumlanması 
- Kapsamlı bir rapor yazma için gerekli bilgilerin aktarılması

Kursun Hedefleri: Çocukların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesinde dünya çapında kliniklerde en güvenilir ve yaygın kullanılan klinik ölçme araçlarından Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün uygulama becerilerinin kazandırılması, test puanlarının yorumlanası ve rapor yazma becerisinin kazandırılması, bu aracın kullanımının klinik becerilerle birleştirilmesine yardımcı olmak.

 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji bölümünden mezun olmak, Tercihen lisans veya lisansüstü eğitiminde zihinsel değerlendirme dersi almış olmak. Klinik alanda çalışanlara öncelik tanınacaktır.

 

Değerlendirme: Yukarıda içeriği aktarılan 64 saatlik kurs  yazılı ve uygulama sınavları yapılacaktır. Bunlara ek olarak verilen uygulama ödevleri sonrasında yapılacak süpervizyon ile kursiyerin değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere TPD onaylı sertifika verilecektir.


Süre                                       : 64 saat (Toplam 8 gün= 7 gün kurs 1 gün ödev süpervizyonu)

Başlangıç Tarihi ve Saati     : 4-10 Şubat 2017 Saat: 09.00-17.00 arası (Süpervizyon ödev değerlendirmeleri şeklinde olacaktır)

Kontenjan                             : 12

Verilecek Belge                     : Sertifika
Yeri                                        : TPD Genel Merkezi Fethiye Sok. 5/1 GOP Çankaya/Ankara

İletişim                                  : 0 (312) 425 67 65- 0 532 727 81 28

 

Ücret

TPD Üyesi: 1586.00 TL (1344 TL  KDV) Materyal Ücreti: 1490.00 TL

WISC-IV Uygulama Materyalinizi, Yapı Kredi kredi kartlarınız ile ya da diğer bankalar için kredi kartı yetki belgesi vererek, 3 taksitte ödeyebilirsiniz. 

Not: WÇZÖ-IV Uygulama Materyali sertifika ile birlikte teslim edilecektir.

 

TPD Üyesi Olmayanlar: 2688 TL  KDV

Not: Eğitime kesin kayıt yaptırmak için derneğe isim yazdırdıktan sonra aşağıdaki hesap numarasına 250 TL ön ödeme yapılıp ödeme bilgisinin yine derneğe bildirilmesi gerekmektedir.

 

Türk Psikologlar Derneği

Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Şubesi

TR31 0006 7010 0000 0042 2626 34 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>