Tüzük Değişikliği

Tüzük Değişikliği

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 17 saniye okuma süresine sahiptir.

 19 Mart 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi'nin bağımsızlığı hakkında maddenin Türk Psikologlar Derneği tüzüğüne eklenmesine dair karar alınmıştır.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.