Türk Psikoloji Yazıları Dergisi 'Şiddet' Konulu Özel Sayı Çağrısı

Mersin Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden öğrencimiz Özgecan Aslan'ın hunharca katledilmesi bizleri derin bir acıya sürüklemenin yanı sıra...

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 56 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Mersin Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden öğrencimiz Özgecan Aslan’ın hunharca katledilmesi bizleri derin bir acıya sürüklemenin yanı sıra, insanın insana ve belki de daha genel söyleyiş biçimiyle çevresindeki her şeye yönelttiği şiddetin artmasına, çeşitlenmesine, sınır tanımamasına ilişkin gerçeklikle bizleri yeniden ve bir kez daha yüzleştirmiştir. Bu yüzleşme, bununla yeterli derecede, zamanında ve kalıcı çözümler üretemediğimiz gerçeğine yenildiğimize de işaret etmektedir.

Bu konuda yapılacak pek çok şey olduğu gerçektir. Şiddeti ortaya çıkaran, pekiştiren nedenleri irdelemek ve bunların nasıl önlenebileceğine ilişkin kalıcı ve insancıl çözümler üretmek, bu konuda dönüştürücü politikalara katkı sağlayacak ve yön verecek gerçek ve bilimsel bilgiyi üretmeye çabalayarak, ‘bir yerden’ başlayabiliriz. Bu çağrımızın mesleki anlamda şiddete karşı mücadelemiz için etkili bir başlangıç; yalnızca söyleyecek sözümüzün değil, nelerin ve nasıl yapılması gerektiği konusunda yön gösterebileceğimiz bir dayanak olmasını amaç ediniyoruz.

Bu amaçla Türk Psikoloji Yazıları (TPY) yayın kurulu olarak, ‘Şiddet’ konulu özel bir sayı çıkarmayı planladığımızı duyurmak istiyoruz. Şiddeti her yönüyle ele almayı planladığımız bu sayıda alt konu başlıkları olarak, kültürel etkenler, toplumsal normlar, cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet sosyalleştirilmesi, namus/töre kavramları ve cinayetleri, işyerinde taciz, işkence ve ilişkili olabilecek diğer konular düşünülebilir.

Özel sayı yayın ilkeleri:

1.      Özel sayı belirtilen konu başlıklarını kapsamak koşuluyla her alandan ve disiplinden çalışmaya açıktır.

2.      Belirtilen konu başlıklarıyla ilgili daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olan derleme ya da uygulamalı çalışmalarını TPY özel sayısına göndermek isteyenlerin 1000 (bin) kelimelik bir taslak metni 31 Mayıs 2015 tarihine kadar metehanirak@gmail.com adresine iletmeleri gerekmektedir.

3.      TPY yayın kurulunca değerlendirilen ve kabul edilen çalışmalar için yazarlardan TPY yazım ilkelerine1 göre yazılmış tam metin halindeki çalışmalarını 1 Eylül 2015 tarihine kadar çevrimiçi sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4.      Bu aşamadan sonra değerlendirme süreci TPY yayın ilkeleri temelinde yürütülecektir. Bu amaçla, çalışmalar en az iki danışman hakemin değerlendirmesine sunulacak ve kabul edilen çalışmalar 2016 yılı içinde çıkarılması planlanan özel sayıda yayımlanacaktır.

Bu metnin ilgili olabileceği düşünülen platformlarda duyurulması ricasıyla...

Saygılarımızla,

Türk Psikoloji Yazıları Yayın Kurulu

1 http://www.turkpsikolojiyazilari.com

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.