NÖROPSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 10 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Nöropsikolojik Testler Eğitimi

 

 Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar

1.Gün–09.00–17.00

 • Nöropsikoloji ve nöropsikolojik değerlendirme
 • Nöropsikolojik testler,  Nöropsikolojik test uygulama koşulları
 • Test standardizasyonu
 • Çizgi Yönünü Belirleme testi (uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi (uygulama)
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi ( puanlama, değerlendirme)

2.Gün–09.00–17.00

 • Nöropsikolojik  test puanlarını yorumlama
 • Stroop Testi (uygulama )
 • Stroop Testi ( puanlama, değerlendirme)

3.Gün–09.00–17.00

 • Londra Kulesi (uygulama)
 • Londra Kulesi (puanlama, değerlendirme)
 • İz Sürme Testi (uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Öktem- Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST) (uygulama,)
 • Öktem- Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST) ( puanlama, değerlendirme)
 • Benton Yüz Tanıma Testi (uygulama, puanlama, değerlendirme)

4.Gün–09.00–17.00

 • Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM) (uygulama)
 • Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM) ( puanlama, değerlendirme)
 • Raven Renkli Matrisler Testi (RRMT) (uygulama)
 • Rey Karmaşık Figürler Testi (RKFT) (uygulama)
 • Rey Karmaşık Figürler Testi (RKFT) ( puanlama, değerlendirme)
 • Saat Çizme Testi  (uygulama, puanlama, değerlendirme

5.Gün–09.00–17.00

 • Wisconsin Kart Eşleme Testi (uygulama)
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi (uygulama)
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi ( Puanlama)
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi ( Puanlama)
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi ( Puanlama)

 6.Gün–09.00–17.00

 • Wisconsin Kart Eşleme Testi ( Değerlendirme)
 • İşaretleme Testi (uygulama, puanlama, değerlendirme)
 • Nöropsikolojik test puanlarının yorumlanması
 • Nöropsikolojik test değerlendirme raporunun yazımı

   

Hedeflenen Katılımcılar ve Önkoşullar: TPD üyesi olmak, Psikoloji mezunu olmak.

Süre:48 saat

Tarih:9-14 ŞUBAT 2015  ( 6 gün)

Kontenjan:12 Kişi

Verilecek Belge: Sertifika

Yer: Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi-Meşrutiyet Cad. 22/12 Kızılay/ANKARA

İletişim:0 (312) 425 67 65- 0 532 727 81 28

Ücret: 1100 TL %8 KDV

 

Ödeme Bilgileri: 

 *Kesin kayıt için 200 TL ön ödeme yapılıp  derneğe bilgi verilmesi gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Şubesi

TR84 0006 7010 0000 0072 415 294 

*Tüm materyaller eğitim ücretine dahil olup ayrıca ücret alınmayacaktır.

 *Not:Katılımcılarasadece SayıDizisiÖğrenmeTesti,  İşaretlemeTesti, Rey KarmaşıkFigürlertesti, İzSürmeTesti, SaatÇizmeTestininmalzemeleriverilebilecektir. ÖktemSözelBellekSüreçleritestininkitapçığıTürkPsikologlarDerneği’ndesatılmaktadır. Raven StandartProgresifMatrislerTesti, Raven RenkliMatrislerTesti, LondraKulesi, Wisconsin Kart EşlemeTesti, ÇizgiYönünüBelirlemeTesti, Benton YüzTanımaTesti yurt dışındanteminedilmektedir. Kurssüresince, katılımcılarınuygulamayıöğrenebilmeleriamacıylabumalzemelerkatılımcılarateminedilecektir

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>