Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 13 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi

Eğitimci:Dr. Songül Bozkurt ve Dr. Nursen Oral 

Eğitimin İçeriği:

1. Minesota Çokyönlü Kişilik Envanteri'nin (MMPI) kuramsal içeriği;

- MMPI'ın Geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
- MMPI'ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması 
- Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı 
- Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması 
- MMPI-2'ye ihtiyaç duyuldu, çünkü...

2.a. MMPI'ın Uygulanması

- Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (Kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı, test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler; edinilen gözlemlerin nasıl yorumlanacağı.) 

2.b. MMPI'ın Yorumlanması

- Profil çıkarmanın gerekli koşulları 
- Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması 
- Daha önceden uygulanmış olan ve kursun eğitimcileri tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma 
- Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama 
- İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama 
- Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma 
- Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama 

2.c. Profilin raporlaştırılması

- Raporlaştırmada izlenecek yol 
- Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği 
- Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi. 

Eğitimin Hedefleri: 

Bilgi: Psikotanı sistemi içinde ve araştırmalarda önemli bir yere sahip MMPI'ın;

- Kullanım amacı 
- Geliştirilmesi, 
- İçeriği 
- Avantajları ve sınırlılıkları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

Beceri: Kursta edinilen bilgiler ışığında, MMPI'ı uygulama, yorumlama ve raporlaştırabilme becerilerinin kazanımı hedeflenmektedir. 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:

Psikoloji Lisans mezunu olmak, psikopatoloji bilgisine sahip olmak, uygulama alanında çalışıyor olmak (tercihen)

Süre: 35 SAAT-  Toplam 4 gün (Pazar- Pazartesi)

Tarih ve Saati: 3-4 ve 10-11 Aralık 2017 (10:00-18:00)

Kontenjan: 15 kişi 

Verilecek Belge: Sertifika

** Tüm resmi kurumlarda TPD’den verilen sertifikalar geçerlidir.

Eğitim Ücreti:

TPD üyeleri için: 938,10TL (KDV ve Materyal Dahil)

Üye olmayan: 1.805,40TL (KDV ve Materyal Dahil)

Ön Ödeme: 250 TL

Ödeme Bilgileri: Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Şubesi, TR31 0006 7010 0000 0042 2626 34

Yeri: Fethiye Sok. No:5/1 G.O.P Çankaya/Ankara

Google Maps: https://goo.gl/maps/hp1A3Ju4Kmr

İletişim: 0553 197 60 26

Not: Eğitime kesin kayıt yaptırmak için derneğe isim yazdırdıktan sonra aşağıdaki hesap numarasına 250 TL ön ödeme yapılıp ödeme bilgisinin yine derneğe bildirilmesi gerekmektedir.

 
Betül Gayret
Türk Psikologlar Derneği
Genel Merkez İdari Asistanı

Fethiye Sok. No:5/1
G.O.P Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 425 67 65
E-mail: gm_idariasistan@psikolog.org.tr

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>