İşkence Bir İnsanlık Suçudur

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 17 saniye okuma süresine sahiptir.

MESLEKİ BİLGİ VE DENEYİMİNİ KÖTÜYE KULLANARAK CIA’NIN İŞKENCELİ SORGU YÖNTEMLERİNE DESTEK VEREN MESLEKTAŞLARIMIZDAN UTANÇ DUYUYORUZ. 

Bireysel ve toplumsal ruh sağlığı alanında koruyucu, önleyici ve geliştirici hizmetler veren psikologlar, mesleklerini, bilgilerini ve deneyimlerini, her zaman insanlığın sağlığı ve iyiliği için kullanmayı temel bir sorumluluk ve etik prensip olarak benimsemiştir.

İŞKENCE BİR İNSANLIK SUÇUDUR

İşkence bir insanlık suçudur fiziksel boyutları kadar, hatta bundan daha da kalıcı olarak ruhsal tahribatlar yaratabilmektedir. İnsanlığa karşı en büyük suçlardan birisi olan işkencenin daha etkili hale gelmesi için psikologlardan yardım alındığı yönündeki haberler mesleğimiz adına utanç ve kaygı vericidir.

CIA’NIN İŞKENCELİ SORGU YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’in Guantanamo Körfezi Hapishanesi’nde ve çeşitli ülkelerle işbirliği içerisinde şüphelilere karşı yürüttüğü sistematik işkence faaliyetleri geçtiğimiz günlerde Senato İstihbarat Komitesi tarafından açıklanmış ve bu açıklamalar basında geniş yer almıştır.

İnsan onuru ve yaşam hakkına yönelik en acımasız müdahalelerden birisi olan işkencenin bir bilgi alma, aşağılama, benliği dağıtma ve var oluşunu sindirme yöntemi olarak uzun bir süredir CIA tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır.

İKİ PSİKOLOĞUN İŞKENCELİ SORGULARDA GÖREV ALMASI UTANÇ VE ENDİŞE KAYNAĞIDIR

Bu haberlerin içerisinde en çok gözümüze çarpan noktalardan birisi, sistematik işkencenin en etkin biçimde yürütülmesi amacıyla iki psikoloğun da görev almış olmasıdır. Rapora göre işkence faaliyetlerinin en etkili kullanım yollarını ortaya koyan bu psikologlar CIA’in işkence kamplarında kullanılmak üzere özel yöntemler de geliştirmişlerdir.

İNSANIN RUHSAL VE BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜ VE SAĞLIĞI, TOPLUMUN REFAHI ÖNCELİKLİ AMAÇLARIMIZ VE EN TEMEL ETİK DEĞERLERİMİZDİR.

Zarar vermemek, insana ve topluma faydalı olmak temel amaçları psikoloji biliminin öncelikli etik kurallarıdır. Gerek insanlarla gerekse hayvanlarla yapılan her türlü deneyde ve bilimsel çalışmada bu etik kuralları gözeten, araştırma bulgularının bireylerin ve toplumların refahı için kullanılmasını önemseyen bilim insanları olan psikologlar, kamuoyunda adı geçen bu iki meslektaşlarının kendi bilimlerini insanların yaşamlarına, psikolojik ve fiziksel bütünlüklerine zarar verecek biçimde kötüye kullanmış olmasından ve işkence eyleminin bir parçası olmasından şüphesiz utanç ve endişe duymaktadır.

HER TÜR İNSAN HAKLARI İHLALİNİN KARŞISINDA MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Biz Türk Psikologlar Derneği olarak, üye olduğumuz Avrupa Psikologlar Birlikleri Federasyonu\'nun 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü vesilesiyle aldığı kararlara bağlı olduğumuzu bildirmek; dünyada insan haklarına yönelik süregelen tehditlere karşı mücadelemize devam edeceğimizi ve insan hakları ihlallerini önlemek ve bu ihlaller sonucu ortaya çıkan acıları dindirmek için inançla çaba göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz.


* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.