Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği Uygulama Eğitimi

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 20 saniye okuma süresine sahiptir.

Eğitim İçeriği:

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği Uygulama Eğitimi, kuramsal ve uygulama olmak üzere iki modül olarak verilecektir. Kuramsal modül iki(2), uygulama modülü üç(3) saat olmak üzere toplam beş(5) saatlik bir eğitimle katılımcılara ölçeğin uygulama eğitimi verilecektir.

  • Fonolojik duyarlılığın (Ses bilgisel duyarlılık) tanımı ve okuma-yazmaya geçişteki önemi üzerine kuramsal bilgi paylaşımı (I. Modül)
  • Etkinliklerle fonolojik duyarlılığın okul öncesi dönemde nasıl ve ne düzeyde yer verileceğinin anlatılması (I. Modül)
  • Erken çocukluk dönemi fonolojik duyarlılık ölçeğinin tanıtılması ve geliştirilme aşamalarının anlatılması (II. Modül)
  • Ölçeğin uygulama videolarının paylaşılması ve ölçeğin katılımcılara uygulatılması (II. Modül)
  • Ölçeğin ham puanının ve norm değerlerinin hesaplanması (II. Modül)


Eğitimciler: 

Dr. Burcu SARI & Prof. Dr. Ebru AKTAN ACAR

 

Eğitimin Hedefleri:

  • Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği’nin kullanım kuralları, yönerge ve ham puan toplamını bulmak
  • Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği’nin standart puan ve norm değerlerinin nasıl bulunduğunu öğrenmek

 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği’ni; çocukların fonolojik duyarlılık eğitimine ihtiyaç düzeylerini belirlemek isteyen okul öncesi eğitimi öğretmenleri, çocuk gelişimcileri, sınıf öğretmenleri (özellikle 1. sınıf), okul psikologları, özel eğitim uzmanları ve psikolojik danışmanlar kullanabilir. Aynı zamanda, erken okuryazarlık gelişimi, okuma-yazmaya hazırlık süreci, bu süreçte fonolojik duyarlılık ve okuma becerisi arasındaki ilişki, fonolojik duyarlılığın gelişimi ve bu alanda verilecek bir eğitimin etkililiğini araştırmak isteyen araştırmacılar ve program geliştiriciler de bu ölçekten yararlanabilir. Lisans son sınıf öğrencileri, tezlerinde ya da araştırmalarında bu ölçeğe ihtiyaç duyan yüksek lisans ve doktora öğrencileri de eğitime katılabilir.

 

Süre : Beş(5) Saat
Tarih & Saat : 6 Ekim 2018 Cumartesi 09.30 - 14.30
Kontenjan : 10 kişi
Verilecek Belge : Sertifika
Yer :

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi,
ÇABAÇAM - ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi
(Tıp Fakültesi Dekanlığı Yanı) Çanakkale

 

 

 

 

 

 

  

Ücretlendirme   (KDV dâhil)
TPD Üyeleri : 147,50 TL
TPD Üyesi Olmayanlar : 295,00 TL
Materyal Ücreti : 30,00 TL

 


 

 

 

Kesin kayıt için eğitim ücretlerinin aşağıda bilgileri yazılı banka hesabına katılımcı ismi ve "EÇD Fonolojik Duyarlılık Eğitimi (6 Ekim 2018) katılım bedeli" ifadesi eklenerek yatırılması ve dekontun bilgi@psikolog.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve destek için 90 553 197 60 26 numaralı hattan bilgi alınabilmektedir.

 

Eğitim Ücreti için Banka Hesap Bilgileri    
Hesap Sahibi (Alıcı) : Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi
Banka : Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
IBAN : TR31 0006 7010 0000 0042 2626 34

 


 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>