ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FONOLOJİK DUYARLILIK ÖLÇEĞİ UYGULAMA EĞİTİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 22 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Eğitimciler:  Araş. Gör. Burcu SARI- Prof. Dr. Ebru AKTAN ACAR

Kurs İçeriği:

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği Uygulama Eğitimi, kuramsal ve uygulama olmak üzere 2 modül olarak verilecektir. Kuramsal modül 2 saat, uygulama modülü 3 saat olmak üzere toplam 5 saatlik bir eğitimle katılımcılara ölçeğin uygulama eğitimi verilecektir.

·         Fonolojik duyarlılığın (Ses bilgisel duyarlılık) tanımı ve okuma-yazmaya geçişteki önemi üzerine kuramsal bilgi paylaşımı (1. Modül)

·         Etkinliklerle fonolojik duyarlılığın okul öncesi dönemde nasıl ve ne düzeyde yer verileceğinin anlatılması (1. Modül)

·         Erken çocukluk dönemi fonolojik duyarlılık ölçeğinin tanıtılması ve geliştirilme aşamalarının anlatılması (2. Modül)

·         Ölçeğin uygulama videolarının paylaşılması ve ölçeğin katılımcılara uygulatılması (2. Modül)

·         Ölçeğin ham puanının ve norm değerlerinin hesaplanması (2.Modül)

Kursun Hedefleri:

·         Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği’nin kullanım kuralları, yönerge ve ham puan toplamını bulmak

·         Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği’nin Standart puan ve norm değerlerinin nasıl bulunduğunu öğrenmek.

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği’ni; çocukların fonolojik duyarlılık eğitimine ihtiyaç düzeylerini belirlemek isteyen okul öncesi eğitimi öğretmenleri, çocuk gelişimcileri, sınıf öğretmenleri (özellikle 1. Sınıf), okul psikologları, özel eğitim uzmanları ve psikolojik danışmanlar kullanabilir. Aynı zamanda, erken okur-yazarlık gelişimi, okuma-yazmaya hazırlık süreci, bu süreçte fonolojik duyarlılık ve okuma becerisi arasındaki ilişki, fonolojik duyarlılığın gelişimi ve bu alanda verilecek bir eğitimin etkililiğini araştırmak isteyen araştırmacılar ve program geliştiriciler de bu ölçekten yararlanabilir. Lisans son sınıf öğrencileri, tezlerinde ya da araştırmalarında bu ölçeğe ihtiyaç duyan yüksek lisans ve doktora öğrencileri de eğitime katılabilir.

Süre                                       : 5 saat 

Tarihi ve Saati                       :30 EYLÜL CUMARTESİ -  11.00-16.00                                                  

Kontenjan                             :20-25 kişi

Verilecek Belge                     :Sertifika

Ücret:

Psikoloji mezunu dernek üyeleri: 206.50 TL (KDV dahil fiyattır)

Dernek üyesi olmayanlar ve diğer alan mezunları: 354.00  TL (KDV dahil fiyattır)

 

Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Şubesi

Alıcı Adı: Türk Psikologlar Derneği İktisadi işletmesi

 IBAN NO: TR31 0006 7010 0000 0042 2626 34

Materyal ücreti: 30.00 TL

Yer: Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi  

Adres: Yüzüncü Yıl Mah., Fethiye Sokak, Sefa Apt. 5/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA

İletişim: 0553 197 60 26

Kesin Kayıt İçin İsim Yazdırılıp  Banka Hesabına Ücretin Tamamının Yatırılması Gerekmektedir

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>