Eğitim ve Davranış Bilimlerinde Tek Denekli Araştırmalar Eğitimi

Eğitim ve Davranış Bilimlerinde tek-denekli araştırmalar konusu kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

0%
*Bu yazı tahmini 6 dakika 31 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği

Eğitim ve Davranış Bilimlerinde Tek Denekli Araştırmalar Eğitimi

 

Eğitimci:  Prof. Dr. Elif Tekin İftar

Kurs İçeriği:

Eğitim ve Davranış Bilimlerinde tek-denekli araştırmalar konusu kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

 

Konu Başlıkları:

·         Bilimsel araştırma yöntemleri: Tanım, sınıflama Nitel, nicel ve tek-denekli araştırmalar),

·         Tek-denekli araştırmalar: Tanım, özellikler, kavramlar

·         Tek-denekli araştırmalarda veri toplama ve kayıt süreçleri: Doğrudan gözlem, Kesin kayıt (olay kaydı, süre kaydı, bekleme süresi kaydı, beceri analizi kaydı, ayrık deneme kaydı), Yaklaşık kayıt (zaman aralığı kaydı, anlık zaman örneklemi kaydı), 

·         Tek-denekli araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik kavramları: Tek-denekli bir araştırmada geçerlik ve güvenirlik nasıl sağlanır? Hangi noktalara dikkat edilmelidir? Bu amaçla nasıl veri toplanır?

·         Tek-Denekli Araştırma Modelleri (ABAB modelleri, Çoklu başlama düzeyi modelleri, Çoklu yoklama modelleri, Değişen ölçütler modeli, Çoklu uygulamalar modeli, Çoklu  uygulamalar modeli, dönüşümlü uygulamalar modeli, uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli ve paralel uygulamalar modeli)

·         Verileri grafikleştirme ve veri analizi

·         Araştırma önerisi hazırlama ve yayın yapma (Öneri hazırlamada dikkat edilecek noktalar, kongre sunumu, yayın aşamasına yönelik hazırlıklar ve araştırma ve yayın etiği ilkeleri)

 

Kursun Hedefleri:

 

Kurs sonrasında aşağıda sıralanan öğrenme çıktılarının gerçekleşmesi hedeflenir:

·      Öğretim ve davranış kontrolü konularında bir tek-denekli araştırmayı okuyarak bulgularını anlamaları,

·      Çalıştıkları gruplarda uygulama sırasında benzer sorunlar söz konusu olduğunda uygulayabilmeleri,

·      Tek-deneli araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik süreçleri ve bu süreçlerin nasıl sağlanacağını tartışabilmeleri,

·      On dört adet tek-denekli araştırma modelini ve bu modellerde deneysel tasarım ve deneysel kontrolün nasıl kurabileceğini betimleyebilme,

·      Tek-denekli araştırma modeli ile tasarlanacak olan araştırma önerileri hazırlayabilmeleri,

·      Okudukları tek-denekli araştırmaları tek-denekli araştırma ölçütlerine göre analiz ederek görüş ve eleştirilerde bulunabilmeleri hedeflenmektedir.

 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:

·      Psikolog

Özel eğitimci (Zihin, İşitme ve Görme Engelliler Öğretmenliği Programları)

Psikolojik Danışman

Sosyal Çalışmacı

Yukarıda sıralanan alanlarda eğitim gören lisansüstü öğrenciler

 

Değerlendirme:

Yukarıda içeriği aktarılan 6 saatlik kursun sonunda yazılı sınav ile kursun değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere Türk Psikologlar Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

Süre                                                     : 6 saat

 

Tarihi                                            : 28 Şubat 2015

Saat                                        : 10:00-17:00

Kontenjan                                   : 20
Verilecek Belge                          : Katılım Belgesi
Yeri                                               :
TPD Genel Merkezi-Ankara

Ücret                                            : TPD üyesi: 144 TL  KDV

                                                        TPD üyesi olmayan: 288 TL  KDV

İrtibat                                           : 0 (312) 425 67 65- 0532 727 81 28

  

Ödeme Bilgileri: 

Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Şubesi

IBAN: TR31 0006 7010 0000 0042 2626 34

 

*Kesin kayıt için 50 TL ön ödeme yapıldıktan sonra genel merkez ofisine bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>