ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ EĞİTİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 32 saniye okuma süresine sahiptir.

 Eğitimci: Prof. Dr. Hatice Gülsen Erden

İçeriği:  Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneğin geliştirilmesi. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için uygun değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması. Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik rapor yazılması. Eğitimde yer alan testler/ölçekler:  Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri

Kursun Hedefleri: Uygulama, değerlendirme ve rapor yazmada yeterli olma.

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar: Psikoloji lisans mezunu olmak, çocuklarla çalışıyor olmak.

Süre: 32 saat

Tarihi ve Saati: 13-14-15 Ocak 2018  (10.00-17.00)

Kontenjan: 10 kişi

Verilecek Belge: Sertifika

Yeri: Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi 

        Yüzüncü Yıl Mah. Fethiye Sokak 5/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA

Google Maps: https://goo.gl/maps/hp1A3Ju4Kmr

İletişim: 0553 197 60 26

 

ÜCRET;

TPD ÜYESİ PSİKOLOGLAR İÇİN: 793.00 TL (KDV Dahil)

TPD ÜYESİ OLMAYAN PSİKOLOGLAR İÇİN ÜCRET: 1586 TL (KDV Dahil)

Kesin kayıt için eğitime kayıt yaptırdıktan sonra 150 TL ön ödeme yapılıp derneğe bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

Not 1: İçerikte sözü edilen materyaller ücrete dahil değildir.

Not 2: Ankara Gelişim Tarama Envanteri materyali satışı yeni basımlar ile birlikte yapılacaktır.

 

Ödeme Yapılacak Hesap Bilgileri:

Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi

Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Şubesi

TR31 0006 7010 0000 0042 26 26 34

 

Betül Gayret

Türk Psikologlar Derneği

Genel Merkez İdari Asistanı

 

Fethiye Sok. No:5/1

G.O.P Çankaya/Ankara

Tel: (0312) 425 67 65

E-mail: gm_idariasistan@psikolog.org.tr

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>