AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemeleri: Tek ve Çok Gruplu Analiz Yöntemleri

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 31 saniye okuma süresine sahiptir.

Eğitim İçeriği

I. Oturum

 • Kuramsal İçerik
  • AMOS Programının Tanıtımı, Modellemelere İlişkin Kavramlar, Modeller Oluşturma, Test Etme ve Modellere İlişkin Parametre Bilgileri Modellerin Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Yorumlanması, Modellerin Raporlanması
 • Uygulamalı İçerik 
  • AMOS Programının Arayüz Tanıtımı 
  • Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

II. Oturum

 • Uygulamalı İçerik
  • Path (Yol) Modeli Analizi
  • Yapısal Eşitlik Modellemeleri (YEM) 
  • Çoklu-Grup DFA (Multiple-group confirmatory factor analysis-Measurement Invariance) 

III. Oturum

 • Uygulamalı İçerik
  • Çoklu-Grup Path Modeli Analizi (Multiple-group path analysis)


Eğitimci

Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM YİĞİT

 

Eğitimin Hedefleri

 • Başarılı bir eğitim süreci geçiren katılımcının AMOS istatistik paket programının kullanımına ilişkin bilgiler edinmesi hedeflenmektedir.
 • Özellikle sosyal bilimlerde oldukça popülerlik ve işlevsellik kazanan doğrulayıcı faktör analizi, path analizi ve yapısal eşitlik modellemesi gibi istatistiksel analizlere ilişkin hem kuramsal hem de uygulamalı bilgiler kazanılması amaçlanmaktadır.
 • Benzer şekilde, birden fazla grubun (örn. cinsiyet, etnik köken, yaş grupları, sağlıklı ve hasta grupları) dâhil edildiği araştırmaların yürütülmesini teşvik edecek ve istatistiksel olarak çözümler sunacak çok-gruplu analiz yöntemlerine yönelik kazanımlar beklenmektedir.

 

Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar

Katılımcılar için herhangi bir ön koşul olmamakla birlikte psikoloji biliminin her alt alanından ve diğer bilim alanlarından katılımcılar eğitime kabul edilecektir. Katılımcıların, temel SPSS bilgisi, temel istatistik bilgisi ve temel düzeyde bilgisayar kullanabilme becerisine sahip olması ve eğitime Windows tabanlı kişisel bilgisayarlarıyla katılmaları beklenmektedir. 

 

Süre : Yirmi(20) Saat
Tarih & Saat :

I. Oturum - 20 Ekim 2018 Cumartesi 10.00 - 18.00
II. Oturum - 21 Ekim 2018 Pazar
10.00 - 18.00
III. Oturum -
Ortak görüşle belirlenecektir.

Kontenjan : 10 kişi
Verilecek Belge : Sertifika
Yer :

Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi
Fethiye Sk. 5/1 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara

 

 

 

 

 

 

  

Ücretlendirme   (KDV dâhil)
TPD Üyeleri : 495,60 TL
TPD Üyesi Olmayanlar : 991,20 TL

 


 

 

Kesin kayıt için eğitim ücretlerinin aşağıda bilgileri yazılı banka hesabına katılımcı ismi ve "AMOS YEM Eğitimi (Ekim 2018) katılım bedeli" ifadesi eklenerek yatırılması ve dekontun bilgi@psikolog.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve destek için 0(553) 197 60 26 numaralı hattan bilgi alınabilmektedir.

 

Eğitim Ücreti için Banka Hesap Bilgileri    
Hesap Sahibi (Alıcı) : Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi
Banka : Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
IBAN : TR31 0006 7010 0000 0042 2626 34

 


 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>