Türk Psikologlar Derneği Antalya Şube 2. Olağan Genel Kurulu

Genel Kurul, 17.02.2016, saat 18.30'da

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 44 saniye okuma süresine sahiptir.

                                                                                       

 

                                                                                            TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ANTALYA ŞUBESİ

2. OLAĞAN GENEL KURULU

 

Yönetim Kurulumuz 17.02.2016, Çarşamba günü saat 18.30’da Sinan Mah. Atatürk Cad. Uçar İşhanı No:11 Kat:5/2 Muratpaşa/Antalya sayılı adreste; çoğunluk sağlanamazsa 24.02.2016, Çarşamba günü  aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere bir genel kurul toplantısı yapılmasına, toplantının web sitesi ilanı ve e-posta ile yazılı bildirimle üyelere duyurulmasına karar vermiştir.

 

GÜNDEM  :

 

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Teşekkülü

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak ibra edilmesi

4- Denetim Kurulu Raporunun okunarak ibra edilmesi. 

5- Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu seçimlerinin yapılması

6- Tahmini Bütçe yapılması

7- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.