OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB)

OTİZMDE TANI VE TEDAVİ SÜREÇLERİ

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 3 saniye okuma süresine sahiptir.

            

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>