Olağan Genel Kurul Daveti

Antalya Şubesi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Daveti

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 9 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesinin Değerli Üyeleri,

Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 18.30'da, Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi, Uluç Mah. 1123. Sk. Çamlıca Sit. A-Blok 8A. Konyaaltı Antalya adresinde düzenlenecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 18.30'da aynı gündemle, aynı adreste yapılacaktır. Genel Kurulumuza katılmanızı bekler, saygılar sunarız.

Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Açılış ve toklama
  2. Divan teşekkülü 
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak ibra edilmesi
  4. Denetim Kurulu Raporunun okunarak ibra edilmesi
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapılması
  6. Tahmini bütçe yapılması
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.