Savaş İstemiyoruz, Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz!

Bugünlerle başa çıkmanın, savaşı, ölümleri, yıkımları durdurmanın yolu barışa ilişkin talebimizi daha yüksek sesle, hep birlikte...

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 40 saniye okuma süresine sahiptir.

Çağrı Metni: 

Son dönem yaşanan çatışma ve savaş ortamı başta çocuklar olmak üzere hepimizin hayatını doğrudan etkiliyor. Bugünlerle başa çıkmanın, savaşı, ölümleri, yıkımları durdurmanın yolu barışa ilişkin talebimizi daha yüksek sesle, hep birlikte cesaretle söylemekten ve bölge halkıyla dayanışmaktan geçiyor.

Bu sebeple bizler bir dizi eylem birlikteliği kurmaya, savaşa karşı sesi çoğaltmak amacıyla aşağıda yer alan bir dizi eylemliliği gerçekleştirmeyi kararlaştırdık..

-         UNICEF Önünde Açıklama:  Uluslararası insan hakları mekanizmalarının ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerek yaşanılanlara tepki verilmesini sağlamak amacıyla BM binası önünde bir basın açıklaması yapılacak, UNICEF yöneticisine; BM Çocuk Hakları Komitesi ile İnsan Hakları Komiserine vermek üzere İngilizce bir mektup bırakılacaktır. 
Tarih: 22 Aralık Salı günü, Saat: 11.00, BM Binası Önü

 -         Meclis Çalışması: Yasal dayanağı olmayan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması için siyasi iradenin harekete geçirilmesi talebiyle; TBMM önünde bir basın açıklaması, oturma eylemi  ve Vekillerle görüşmeler yapılacaktır. 
Tarih: 23 Aralık Çarşamba günü, Saat: 12.30,  TBMM Dikmen Kapısı Önü

 -         Diyarbakır ve Cizre’ye Gidiş: Kamuoyunun dikkatini çekmek, yasakların kaldırılmasını talep etmek, yasaklar sebebiyle zorluk yaşayan halka destek olmak ve dayanışma amacıyla Ankara, İstanbul; İzmir ve diğer illerden Diyarbakır’da bir araya geliş, Diyarbakır’da dayanışma toplantılarının düzenlenmesi ve kitlesel halde Cizre’ye doğru yola çıkış planlanmıştır. Bu çalışmanın hazırlıkları devam etmekte olup planlanmasıyla ilgili ayrı bir toplantı çağrısı tarafınıza yapılacaktır.

 Tüm bu etkinlikler yaşanan savaşı ve yıkımı durdurmak için acilen yapılması gerekenlerden bazılarıdır. Şüphesiz ki yapılacak daha pek çok şey vardır. Dileğimiz bundan sonraki süreçte de birlikte hareket edebilmektir.

Etkinliklere katılımınız, metne imzacı olmanız ve savaşa karşı çıkacak sesi çoğaltmak amacıyla etkinlikleri yaygınlaştırmanız çok önemlidir.

Metne imzacı olmanız durumunda yanıtınızı 21 Aralık günü Saat 18.00’e kadarinfo@gundemcocuk.org adresine bildirme​nizi bekliyoruz.

Basın bildirisini indirmek için tıklayın.

Dayanışmayla,

 

Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği 

Gündem Çocuk Derneği

İnsan Hakları Derneği

Türk Psikologlar Derneği

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
Son güncelleme: