Platforma Davet

Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu kuruldu.

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 34 saniye okuma süresine sahiptir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nin girişimi ile 26.12.2020 tarihinde, çocuk sağlığı, beslenmesi, korunması ve eğitimi alanında çalışan ve aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları olarak Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nu kurmuş bulunuyoruz. Vizyonumuz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Genel Yorum 7’de, “Erken Çocukluk Dönemi” olarak tanımlanan 0-8 yaş aralığındaki tüm çocukların, sağlıklı, mutlu, kendine güvenen, öğrenen, kısaca gelişimsel potansiyelinin en üst düzeyine ulaşmış bireyler olması ve hiçbir çocuğun geride bırakılmamasıdır.

Bu vizyondan yola çıkarak ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, gerçek kişiler ve toplum arasında iletişim ağı oluşturmak bilgi, birikim ve deneyimlerimizi paylaşmak ve kanıta dayalı erken çocukluk gelişimi politikalarının hazırlanması ile uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

Dünya 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde erken çocukluk çelişimi için gerekli programların hazırlanması ve uygulanmasında da platform olarak aktif rol almayı hedeflemekteyiz.

Misyonumuzu benimseyen ve katkıda bulunmak isteyen tüm sivil toplum kuruluşlarını platformumuza davet ediyoruz.

Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Kurucu Üyeleri
Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Çocuk Sağlığı Derneği, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Derneği, Gelişimsel Pediatri Derneği, Özel Okul Öncesi Eğitim ve Çocuk Kulüpleri Kurucuları Derneği, Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği, Sosyal Pediatri Derneği, Uluslararası Çocuk Merkezi, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.