Paylaşmayın, Ortak Olmayın!

Son günlerde, eski tarihli bir karikatür yeniden görünür olmaya başlamıştır.

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 21 saniye okuma süresine sahiptir.

Son günlerde eski tarihli bir karikatür sosyal medya kanallarında yeniden görünür olmaya başlamıştır. Özellikle cinsel istismar olgusunun ön plana çıktığı karikatürde çocuğa yönelik birçok başka şiddet öğesi de yer almaktadır.

Cinsel istismar, çocuğun, kendisinin tam olarak kavrayamadığı, tam onay vermesi mümkün olamayacak veya gelişme düzeyi açısından hazır olmadığı ya da toplumun verili yasalarını veya toplumsal tabularını ihlal eden bir cinsel etkinliğe dâhil edilmesi olarak tanımlanmaktadır ve cinsel istismar çocuğa yönelik şiddetin en ağır türlerinden biridir. Çocuğa yönelik her türlü şiddetin çocuğun gelişimini hem kısa hem de uzun vadede olumsuz yönde etkileme potansiyeli vardır.

Hangi nedenle olursa olsun böylesi bir görselin hazırlanmış ve bir şekilde yaygınlaştırılmış olması çocuğa yönelik cinsel istismar (şiddet) sorununu normalleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bu görsel ve konunun ele alınış biçimi açıkça BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan birçok hakkın ihlali anlamına gelmekte, çocuğun araçsallaştırılmasına hizmet etmekte ve çocukluk onurunu zedelemektedir.

Çocuğa yönelik cinsel istismarın, çocuğun korunması ve adaletin tesisi bağlamında görünür olması gereken bir konu olduğu ortak kabul görmekle birlikte konunun hem geleneksel hem de yeni medya araçları ile ele alınış biçimi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir noktadır.

Her paylaşımın, görselin ortaya çıkardığı olumsuz etkiyi daha da yaygınlaştırdığı ve derinleştirdiği unutulmamalıdır. Paylaşmayın, istismara ortak olmayın!

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>