Önemli Duyuru

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 40 saniye okuma süresine sahiptir.

 Değerli üyelerimiz, 

22 Mayıs 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan "Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik" oluşturulurken Derneğimizden resmi olarak görüş alınmamıştır. 

Cumartesi günü yapılacak toplantıda Genel Merkez yönetim kurulu  yayınlanan yönetmeliği idari ve hukuki boyutuyla görüşecektir.

Bilgilerinize. 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.