2014 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı

0%
*Bu yazı tahmini 18 dakika 54 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Sosyal Bilimler alanında 2014 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini kazanan meslektaşlarımız Sayın Prof. Dr. Zeynep AYCAN’ı ve Sayın Doç. Dr. Fuat BALCI’yı başarılarından dolayı Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu olarak tebrik ederiz.

 

http://oduller.tubitak.gov.tr/

 

2014 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2014 yılında 3 Bilim Ödülü, 2 Özel Ödül ve 14 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi. 2014 yılında TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2014 yılı ödül miktarı 50.000.- TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de veriliyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2014 yılı ödül miktarı 50.000.- TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü için 2014 yılı ödül miktarı 20.000.-TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

 

2014 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazanan Bilim İnsanları

BİLİM ÖDÜLÜ

Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Timur DOĞU

Alanı: Kimya Mühendisliği – Proses ve Reaktör Tasarımı

Araştırma Konuları: Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Katalizörler ve Katalitik Prosesler, Çevre Dostu Prosesler, Alternatif Yakıtlar, Düzenli Mezo-gözenekli Katalitik Malzemeler

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://che.metu.edu.tr/tr/prof-dr-timur-dogu

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği alanında, gözenekli katı katalizörlerin kullanıldığı proseslerde kütle ve ısı transfer etkileri, katalitik olmayan gaz-katı heterojen reaksiyon sistemleri için geliştirilen yeni modeller, çevreye duyarlı yeni ürün ve prosesler için katalitik yaklaşımlar, alkollerden ve sentez gazından alternatif motorlu taşıt yakıtları ve değerli kimyasalların üretimine yönelik kinetik çalışmalar, hava su ve toprak kirleticilerinin giderilmesi ve mezo-gözenekli yeni katalizörlerin geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR

Alanı: İç Hastalıkları, Endokrinoloji

Araştırma Konuları: Reprodüktif Endokrinoloji, Nöroendokrinoloji, Hipofiz

Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://rektor.erciyes.edu.tr

Nöroendokrinoloji alanında kafa travmasına bağlı nöroendokrin değişiklikler konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Zeynep AYCAN

Alanı: Psikoloji

Araştırma Konuları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik, İş-Hayat Dengesi

Görev Yeri: Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://zeynepaycan.net

Psikoloji alanında Kültürlerarası Endüstri ve Örgüt Psikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

ÖZEL ÖDÜL

Temel Bilimler

Doç. Dr. Çağan H. ŞEKERCİOĞLU

Alanı: Ekoloji, Ornitoloji ve Doğa Koruma Bilim

Araştırma Konuları: Ornitoloji (kuş bilim), çevrebilim, doğa koruma biyolojisi, mammaloji, yaban hayatı ekolojisi, iklim değişikliği, kuş göçleri, ekolojik modelleme, soy tükenme senaryoları, sulak alan restorasyonu, tropikal biyoloji, insanların habitatlara ve yaban hayatına etkisi, kommunite ekolojisi

Görev Yeri: Utah Universitesi Biyoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://bioweb.biology.utah.edu/sekercioglu/

Ekoloji, doğa koruma biyolojisi (conservation biology), çevre bilim, ornitoloji ve yaban hayatı biyolojisi alanlarındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

 

Sağlık Bilimleri

Prof. Hayat ÖNYÜKSEL

Alanı: Eczacılık ve Biyomühendislik

Araştırma Konuları: Nanoteknoloji uyguluyarak kansere ve romatizmal hastalıklara karşı yeni hedeflendirilmiş ilac veriliş sistemleri geliştirmek

Görev Yeri: Illinois Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyoilaç Bilimleri Bölümü

Daha fazla bilgi için:
http://www.uic.edu/pharmacy/depts/Biopharmaceutical_Sciences/our_people/faculty/onyuksel.php

Kanser tedavisi alanında kansere karşı yeni hedeflendirilmiş nanoilaç konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Bülend ORTAÇ

Alanı: Fizik

Araştırma Konuları: Lazerler, fiberler, lineer olmayan sistemler, femtosaniye-nanosaniye optik, lazer malzeme işleme, nanoteknoloji, lazerle nanomalzeme üretme ve uygulamaları

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, UNAM-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

Daha fazla bilgi için: http://www.nano.org.tr/~bortac/ortac.html

Lazer teknolojisi alanında yüksek performanslı doğrusal ve femtosaniye – nanosaniye sürelerde atmalar üreten fiber lazer sistemlerinin geliştirilmesi, lazer sistemlerinde kullanılan kritik elemanların dizaynı, üretilmesi ve bu sistemlerin katı ve biyolojik malzemelerin karakterizasyonu, modifikasyonu ve nanoteknoloji alanlarında uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Emrah ÖZENSOY

Alanı: Kimya

Araştırma Konuları: Kataliz, Yüzey Kimyası, Nano-malzemeler

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.fen.bilkent.edu.tr/~ozensoy/ozensoy.html

Kimya alanında heterojen katalizörlerin atomik ölçekteki yüzey kimyası ve katalitik süreçlerin çalışma mekanizmalarının moleküler spektroskopik yöntemlerle, gerçek zamanda/yerinde (in-situ) çözümlenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL

Alanı: Kimya (Anorganik Kimya)

Araştırma Konuları: Metal-Organik Kafes Yapılar, Gözenekli Koordinasyon Polimerleri, Gaz Depolama ve Ayırımı, Koordinasyon Kimyası, Termik Analiz, Kristal yapı tayini, supramoleküler etkileşimler.

Görev Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.yesilel.ogu.edu.tr

Koordinasyon kimyası alanında metal-organik kafes yapılar (MOF), gaz Adsorpsiyon ve gaz ayırımı, kovalent olmayan etkileşimler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.


Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Özgür Barış AKAN

Alanı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Konuları: Gelecek-nesil haberleşme ağları, kablosuz haberleşme, nano-ağlar ve moleküler haberleşme, enerji-verimli ve yeşil haberleşme, uydu ve derin-uzay haberleşmesi, bilgi kuramı.

Görev Yeri: Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~akan/

Haberleşme kuramı ve haberleşme ağları alanında gelecek-nesil haberleşme ağları, kablosuz haberleşme ve sensör ağları, nano haberleşme ve nano-ağlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Yrd. Doç. Dr. Özgür ERGÜL

Alanı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Konuları: Bilişimsel Elektromanyetik, Sayısal Hesaplama

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.eee.metu.edu.tr/~ozgur.ergul

Elektromanyetik dalgalar alanında bilişimsel elektromanyetik ve sayısal hesaplama konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Önder ÖZGENER

Alanı: Makine Mühendisliği

Araştırma Konuları: Termodinamik Enerji Teknolojileri, Yenilenebilir Enerjiler

Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

Daha fazla bilgi için: http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2956

Makine Mühendisliği alanında yenilenebilir enerji teknolojileri ve termodinamik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN

Alanı: İnşaat Mühendisliği

Araştırma Konuları: Yapı Malzemeleri, Çimento bağlayıcılı kompozitler

Görev Yeri: Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://websitem.gazi.edu.tr/site/sahmaran

Yapı Malzemeleri Alanında sürdürülebilir kalkınma için yeni nesil yüksek performanslı, çevre dostu ve hasarını kendiliğinden onarabilen çimento bağlayıcılı kompozitlerin geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Yrd. Doç. Dr. Tamer UYAR

Alanı: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Araştırma Konuları: Fonksiyonel nanoliflerin (nanofiber) elektro-eğirme (electrospinning) tekniği ile üretilmesi ve filtrasyon, nanotekstil, biyoteknoloji, sağlık, gıda, paketleme, katalizör, sensör, enerji ve nanokompozit alanlarında uygulamalarının araştırılması.

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, UNAM-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

Daha fazla bilgi için: http://unam.bilkent.edu.tr/~uyar/TUyar.html

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanında Fonksiyonel nanoliflerin geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Hüsnü Emrah ÜNALAN

Alanı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Araştırma Konuları: Nanomalzemeler ve Elektronik Aygıtlar

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://mete.metu.edu.tr/tr/people/h-emrah-unalan

Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında nanotellerin elektronik cihazlarda kullanılması konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Sağlık Bilimleri

Doç. Dr. Mehmet CANSEV

Alanı: Tıbbi Farmakoloji

Araştırma Konuları: Nörodejeneratif Hastalıklar, Beyin Metabolizmasının Gıdalarla Düzenlenmesi, Kardiyovasküler Sistemin Düzenlenmesi, Kolinerjik Sistem, Pirimidinerjik Sistem, Şok, Yenidoğan Hastalıklarının Deneysel Modelleri

Görev Yeri: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Dalı

Daha fazla bilgi için: http://mehmetcansev.com

Sinir Bilimleri alanında Alzheimer hastalığının tedavisinde “Tıbbi Beslenme (Medical Nutrition)” kavramının yerleştirilmesi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Mehmet KANBAY

Alanı: İç Hastalıkları, Nefroloji

Araştırma Konuları: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kardiyovasküler hastalıkların etyopatogenez ve tedavisi

Görev Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://aves.medeniyet.edu.tr/mehmet.kanbay/kimlik

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hiperüriseminin böbrek hastalığının progresyonunda, kardiyovasküler hastalıkların gelişimindeki rolü ve kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde kardiyovasküler hastalıkların nedenleri ve risk yönetimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Prof. Dr. A. Mecit KANTARCI

Alanı: Radyoloji

Araştırma Konuları: Kardiyovasküler Sistemin Noninvaziv Görüntülenmesi, Transplantasyon Radyolojisi

Görev Yeri: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için: 
http://www.atauni.edu.tr/#personel=abdulmecit-kantarci~kisisel-bilgiler

Kardiyovasküler sistem ve karaciğerin Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans görüntüleme ile noninvaziv görüntülenmesi ile karaciğer ve böbrek transplantasyonu radyolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Fuat BALCI

Alanı: Deneysel Psikoloji

Araştırma Konuları: Bilişsel Psikoloji, Hesaplamalı Modeller, Davranışsal Sinirbilim, Psikofarmakoloji

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~fbalci/

Deneysel psikoloji ve davranışsal sinirbilim alanında zaman algısı, karar verme ve depresyon konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Bahar RUMELİLİ SANCAK

Alanı: Uluslararası İlişkiler

Araştırma Konuları: Uluslararası İlişkiler Kuramları, Avrupa Birliği Çalışmaları, İhtilafların Çözümü

Görev Yeri: Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~brumelili/

Uluslararası İlişkiler alanında kimlik kuramları ve Avrupa Birliği çalışmaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.