TPD ANTALYA ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL

06.02.2018 SAAT 18:00

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 4 saniye okuma süresine sahiptir.

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ANTALYA ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURULU

Yönetim Kurulumuz 06.02.2018, Salı günü saat 18.00’da Yeşilbahçe Mah. Savaş Cad. Ural Apt. No:11/B Muratpaşa/Antalya adresinde; çoğunluk sağlanamazsa 13.02.2018, Salı günü  aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere bir genel kurul toplantısı yapılmasına, toplantının web sitesi ilanı ve e-posta ile yazılı bildirimle üyelere duyurulmasına karar vermiştir.

 

GÜNDEM  :

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Teşekkülü

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak ibra edilmesi

4- Denetim Kurulu Raporunun okunarak ibra edilmesi. 

5- Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu seçimlerinin yapılması

6- Tahmini Bütçe yapılması

7- Dilek ve Temenniler

8- Kapanış

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.